Norsk tegnspråk

Norsk tegnspråk benyttes av døve og hørselshemmede som bor i Norge. Den første døveskolen åpnet i Trondheim allerede i 1825, og det er der den første kilden til norsk tegnspråk kommer fra. I dag er ikke bare tegnspråk et hjelpemiddel i det norske samfunnet, men ble også anerkjent som et fullverdig språk i Norge i 2009. På grunn av at det tidligere bare ble anerkjent som et hjelpemiddel finnes det derfor lite dokumentasjon på bruken av tegnspråk.

Det er flere grunner til at det er viktig å kunne tegnspråk for folk med hørselshemminger. En av de viktigste er at de kan motta informasjon om det som skjer rundt seg. Det gjelder i utdanning, på arbeidsplassen og i samfunn for øvrig. Derfor har Norge også sett viktigheten av å tilby alle med hørselshemminger muligheten til å få opplæring i tegnspråk. Ikke nok  med det, men NRK som er statskanalen har også dedikert egne programmer som er for personer som benytter tegnspråk.

Norsk tegnspråk er et visuelt språk i motsetning til talespråk. Det betyr at de bruker hendende, ansiktsuttrykk, munnstillinger og kroppsholdninger for å gjøre seg forstått.

Mange tror at tegnspråk er likt over hele verden og alle som snakker tegnspråk forstår hverandre. Det er en gammelmyte uten rot i virkeligheten. På lik linje som talespråk forstår ikke andre nasjonaliteter hverandre. Norsk tegnspråk er veldig ulikt for eksempel amerikansk tegnspråk. Det har vært en god del forskning på det område for å finne ut om det er noen likheter. Gassisk tegnspråk som brukes på Madagaskar utenfor Tanzania er beslektet med det norske tegnspråket. Grunnen til det er norske misjonærer som arbeidet påMadagaskar før i tiden, og derfor kan det være mange likheter.

Hvem bruker norsk tegnspråk?

I Norge finnes det hele 15 000 mennesker som bruker norsk tegnspråk daglig. Utenom at det er hørselshemmede som bruker det, så er det familie/venner samt en god del yrker. Vi skiller mellom førstespråksbrukere og andrespråksbrukere. Førstnevnte er de hørselshemmede og sistnevnte er alle de andre.

For at mennesker med hørselshemminger skal få opplæring i bruk av tegnspråk i tillegg til tilrettelagt undervisning er det en rekke døveskoler i Norge. Andebu Kompetanse- og skolesenter som er en privatskole. A.C. Møller skole som er eid av staten og Vetland skole som er kommunalt. Det er også en rekke videregående skoler landet rundt som enten har spisskompetanse på område eller har egne avdelinger for døve og hørselshemmede.

Alfabet:

Som skriftspråk har dessuten tegnspråk et eget alfabetet. Det finnes to varianter, enhåndsalfabetet og tohåndsalfabetet. Sammenlignet med et vanlig alfabetet består alfabetet til tegnspråk av bokstaven samt en bilde over. Bilde skal forklare hvordan den skal utformes for å bli fullverdig og forståelig tegnspråk. Hvem som har utformet alfabetet er ikke helt kjent, men de tror at enhåndsalfabetet stammer fra Trondheim og at tohåndsalfabetet stammer fra Østlandet.

Privacy Policy