Fordeler og ulemper med cochlea implantat

Hørselshemming er en av de vanskeligste funksjonshemmingene vi har i samfunnet. I mange tilfeller er det og høre og oppfatte lyd en av de viktigste sansene. Heldigvis har den medisinske forskningen kommet langt på dette område, og det finnes derfor flere elektriske enheter man kan bruke som hjelpemiddel. En av de mest vanlige i dag er cochlea implantat. Denne elektriske enheten kan ikke garantere at man kan høre, men det vil bli enklere og kunne oppfatte de viktigste lydene. Som alle enheter har også dette implantatet både fordeler og ulemper.

Fordeler:

  1. Det er mange faktorer du bør vite som er av betydning når spesialister skal finne ut om du er en god kandidat for å få operert inn cochlea implantat. Alder, den generelle helsen er bare to av mange faktorer som spiller inn. Ved å få operert inn en sånt implantat har du muligheten til å få deler, til og med hele hørselen tilbake. Det er noe som kan bidra til at du får et mer fullverdig liv.
  2. En stor fordel med cochlea implantat er at du kan få et bedre liv. Er brukeren veldig ung kan de få utvikle talespråket som er en stor fordel i dagens samfunn.
  3. Det å være døv kan by på mange utfordringer. Man hører ingenting og kan derfor komme utenfor situasjoner som er farlige. Når man hører ved hjelp av et cochlea implantat blir man automatisk mye tryggere i sånne situasjoner på grunn av at man kan høre lyder.

Ulemper:

  1. Som alle operasjoner medfører det også en viss risiko ved å sette innen cochlea implantat. Operasjonen kan også bidra til ulik grad av komplikasjoner; muskelkramper, nummenhet i det opererte område og det kan føre til kortvarig lammelse i ansiktsområ
  2. Eldre voksne er i særlig grad utsatt for kortvarig eller permanent elektriske konverteringskomplikasjoner. Det betyr at hjernen ikke forstår de elektriske signalene fullt ut, noe som kan redusere evnen til tale og hø Det kan også skje med barn i sjeldne tilfeller.
  3. Mennesker som får operert inn cochlea implantat kan også i visse tilfeller ikke utføre tunge fysiske aktiviteter. Det gjelder også aktiviteter der personen er i kontakt med vann. Som alle elektriske enheter kan vann forårsake ødeleggelser på Derfor er det alltid lurt å rådføre seg med legen før du skal utføre en aktivitet i vannet.
  4. Det kreves en del vedlikehold ved et implantat som dette. Det er bytting av batterier og deler.
  5. Det tar en del tid og bli vant til cochlea implantatet. Det er mye på grunn av muligheten for irriterende kløe og kan også føre til tørr hud i området der del to av implantatet er.
  6. De som får innvilget cochlea implantat kan få det dekt av staten. Det som dessuten har visst seg er at når ny teknologi og bedre implantater kommer på markedet er det vanskelig å få dekket bytte. Det gjør at det medfører store kostnader for personen det gjelder.
Privacy Policy