Amerikansk tegnspråk

I likhet med talespråk inneholder også tegnspråk grammatikk og setningsoppbygginger. Da ikke ved hjelp av talen, men med håndbevegelser og mimikk. Det som er en stor myte blant de som ikke kjenner til tegnskap er at det er universelt og ikke har lokal tilpassing. Tegnspråk er ulikt uansett hvor man er som det er med talespråk. Norsk er et språk, mens engelsk og spansk er andre språk. Sånn er det med tegnspråk også. En type er amerikansk tegnspråk som brukes av døve i USA. Det brukes også i en del andre engelsktalende land, som Canada og i store deler av Mexico. Selv om England og USA har lignende talespråk er tegnskapet svært forskjellig og man kan ikke forstå hverandre.

Flere andre land kan man også benytte amerikansk tegnspråk, men da er det på siden av sitt eget lokale tegnspråk. Land som Filippinene, Ghana, Tongo, Kenya, Gabon samt mange flere land. Det er mange som bruker amerikansk tegnspråk i USA, det estimerte antallet er mellom 500 000 og 2 000 000 mennesker i USA.

Skriftsystem:

Det finnes ikke noe godt etablert skriftsystem innen amerikansk tegnspråk. Rock-Ambroise Auguste Bébian utviklet et skrevet tegnspråk i 1825. Det inneholder et alfabet med de kjente bokstavene og en illustrasjon om hvordan man skal utføre bokstaven i tegnspråk. Denviser håndbevegelsen og posisjonen. Det mangler en grunnleggende ting for å være fullkomment, ansiktsuttrykket.

Grammatikk:

På lik linje som talespråk har også amerikansk tegnspråk et bredt spekter av grammatiske regler. Det er mer vanlig i tegnspråk enn talespråk med kommunikasjonsproblemer. Det er på grunn av at det er enkelt og utføre tegnspråk som grammatisk ikke er korrekt, noe som fører til språklige misforståelser. Blant annet er setningsstrukturen i amerikansk tegnspråk veldig kompakt. Istedenfor «Pappa elsker sitt barn» blir det «Pappa – elske – barn» noe som gjør at tegnspråk også er veldig forenklet i forhold til vanlig talespråk.

Opplæring:

Som i alt tegnspråk tar det mye tid og mye øvelse for å få en grunnleggende forståelse av amerikansk tegnspråk. Det er også flere måter og lære det på avhengig om man er barn eller voksen. Det finnes dermed flere døveskoler i USA der man ikke bare får opplæring i bruken av tegnspråk, men også en tilrettelagt undervisning for døve i alle aldere. Der finnes det både lærere med spisskompetanse og en stor rekke elektriske hjelpemidler som gjør det enklere og lære og forstå fag. På en vanlig offentlig skole har de som regel ikke den nødvendige kompetansen og kan derfor ikke bidra til at eleven får et fullverdig studietilbud. En av de aller største døveskolene i USA er Texas School for the Deaf. Det er et offentlig barn og ungdomsskole som ble grunnlagt for over 150 år siden. Skolen har etter mange års drift blitt svært anerkjent over hele USA på grunn av sin utrolig gode kompetanse til å undervise barn som er døve eller har alvorlig nedsatt hørsel.

Privacy Policy