Hva er hørselshemminger?

Hørselshemminger er et ganske vanlig fenomen, og omfatter både døve og de med nedsatt hørsel. Det finnes så mange som 250 000 til 300 000 personer med ulik grad av hørselshemminger i Norge. Statistikken viser at ca. 4000 av dem er helt døve. Det kan være mange årsaker til en hørselshemming. Det kan være at det er medfødt, forårsaket av en skade eller at mennesket er eldre. Eksperter skiller mellom to hovedtyper av hørselshemming – mekanisk eller ledningstype. Den sistnevnte er en nevrogen type der grunnen til hemmingen sitter i den nervøse delen av øreorganet. Det vil si det indre øret, en nerve eller hørebanene i hjernen. Den mekaniske typen betyr at grunnen til hørselshemmingen sitter i øregangen eller mellomøret.

For mange kan en hørselshemming både gå ut over privatlivet og i arbeid. På grunn av muligheten til å oppfatte en lyd er nedsatt eller ikke til stede kan det føre til en psykisk påkjenning. Det er dessuten mange som har fått en hørselshemming på grunn av arbeid. Det vil si at de har jobbet et sted der høy støy fører til skader i øret. Det kan være at personen har jobbet på diskotek, i industrien der blant annet motorsag er brukt. Det er også mange med hørselshemminger som har avtjent en plikt i militæret og har vært utsatt for lyder fra skyting.

Heldigvis finnes det mange behandlinger som kan vise til gode resultater. De siste årene har operative inngrep ført til at hørselen har blitt bedre. Det finnes ogsået stort utvalg av høreapparater som forsterker lydene. Selv om det ikke er en behandling kan det uansett føre til en forbedret livsglede for personen det gjelder.

Utdanningsmuligheter:

Samfunnet har sett viktigheten av det å tilrettelegge for hørselshemmede studenter. Derfor finnes det en rekke private stiftelser som drifter skoler på alle nivået for mennesker som av ulik grad er hørselshemmede. Ikke bare bidrar det til at studentene blir en del av et felleskap med likesinnede. Det bidrar også til at de har lærere med den rette kompetansen som hjelper dem til å komme gjennom studiet uten at hørselen er en hindring. Hvordan de gjør det? Rett og slett med moderne teknologi, lærere med spesialistutdanning og et godt støtteapparat.

Det er blant annet at de lærer elevene tegnspråk og at det meste av undervisningen derfor foregår påtegnspråk. Det er øreklokker som forsterker lydene som gjør at de kan høre hva lærerne forteller. Det er også en utvidet bruk av whiteboard. Også er det at selve undervisningen er tilrettelagt for den enkelte elev.

På arbeid:

Hørselshemmede er som alle andre personer en ressurs for samfunnet. Det som både kan være en hindring og et pluss er at de i mange situasjoner ikke oppfatter lyd. Det er jo selvfølgelig ulike grader, men på pluss-siden er hørselshemmede svært dyktige til å oppfatte detaljer. Som hørselshemmede er man avhengig av å se detaljer rundt seg. Det handler om å oppfatte situasjoner siden man ikke hører noe. Det er også noe samfunnet og spesielt arbeidsgivere ser veldig positivt på.

Privacy Policy