Døv

Det å være døv er og helt eller nesten mangle evnen til å høre. Det kan være at det er medfødt eller at det oppsto i forbindelse med fødsel. Døvhet kan dessuten oppstå i forbindelse med en skade.

Årsak:

Det er mange årsaker til at man er døv. Ca. 85 %  av medfødt døvhet er recessivt arvelig. Det vil si at arveanlegget er til stede både hos mor og far. Det vil ikke si at mor og far behøver å være døve for at barnet skal bli døvt. Det spørs velig hvor lokalisasjonen av arvelegget er. Det er også flere som får en døvhet på grunn av infeksjoner under fødsel. Det kan være infeksjoner som syfilis, røde hunder, erytroblastose eller det kan komme av medisinbruk. Det er flere måter for å forebygge døvhet hos nyfødte. Blant annet ved genetisk veiledning, vaksinering mot røde hunder. En annen faktor er ogsåå unngå medikamenter de første tre månedene av fødsel. Dessuten er det flere nyfødte som blir døve grunnet mangel på oksygen i forbindelse med fødsel. Hjernehinnebetennelse, hodeskade eller svulst på høre/balansenerven kan være en stor årsak om døvheten skjer senere i livet.

Diagnostikk:

Om døvheten er medfødt er det spesielt viktig å stille diagnosen så tidlig som mulig. Om lege eller foreldre har mistanke om hørselsnedsettelse er det viktig å ta nødvendige undersøkelser i hørselssentralen ved en øre-nese-hals-avdeling. Det finnes det utstyr som kan avdekke det. Om døvhet eller nedsatt hørsel er en realitet etter undersøkelsen er det viktig å starte behandlingen med en gang. Er det hørselsrest kan barn så unge som 2-6 måneder tilpasses et høreapparat. Det er audiopedagoger som står for den resterende behandlingen og hjelper til slik at talespråket utvikler seg i riktig retning. Under denne prosessen er det viktig at foreldre følger tett opp.

Opplæring av døve:

God kommunikasjon er en viktig faktor for et fullverdig liv. Der Norsk er førstespråket til en hørende norsk person vil tegnspråk være førstespråket til en døv. Opplæring av en som er født døv er svært annerledes enn en som ble døv senere i livet. Barn uansett hørende eller døv vil bruke peking og miming som kommunikasjon, men på grunn av at barnet er døv vil det etter hvert bli satt i system. Om barnet bare har nedsatt hørsel, og hører litt vil høreapparat og andre tekniske hjelpemidler bidra til en bedre kommunikasjon, og det bidrar til at talen blir utviklet normalt. Det er også en stor sjanse for at barnet vil få operert inn cochlea implantat som gjør at barnet kan utvikle delvis hørsel. Samfunnet vil dessuten bidra med undervisning for døve som gjør at de blir bedre integrert i samfunnet.

Privacy Policy