Slik får du cochlea implantat

Hovedsakelig er det barn som får tilbud om et cochlea implantat. Årsaken til det er at de har mest utbytte av å ta det i bruk i tidlig alder. Om barn får det operert inn når de er nyfødt, eller nærmest nyfødt er muligheten større for at de får utvikle et optimalt talespråk på linje med hørselsfriske barn.

Om et barn har hørselshemminger, men får ikke operert inn cochlea implantat vil muligheten for å høre bli redusert, og derfor vil språkutviklingen også bli betydelig mye redusert. Det er også en stor mulighet for at barnet da ikke utvikler et godt språk i det hele tatt. Derfor er det viktig å gjøre det så tidlig som mulig.

I Norge er det foreløpig bare Rikshospitalet som utfører operasjoner på barn. Er man derimot voksen kan både Haukeland og St-Olavs hospital utføre operasjonen. Det første er og bli henvist til øre-nese-hals spesialist. Er barnet nyfødt går det som regel gjennom avdelingen barnet ble født. Ved en senere anledning er det som regel fastlegen. Når man har kommet til spesialist blir man henvist videre til CI-utredning. Det er også mulig at fastlegen eller audiopedagog tilknyttet høresentralen også kan gjøre det.

Det er en del medisinske kriterierfor og få dekket et sånt implantat og operasjon fra det offentlige. En av de er at barnet er født med alvorlige hørselshemminger. En viktig faktor legen dessuten vil se på er hvor lenge barnet har hatt hørselshemmingen. Man får best utbytte av implantatet om det blir operert inn kort tid etter barnet har blitt født eller kort tid etter hørselshemmingen oppstå. Norske medisinmyndigheter har gjort seg en del erfaring med cochleaimplantasjon. De har dermed funnet ut at barnet får bedre resultater en kort periode med døvhet, enn en lang periode. Foreldre har også en stor betydning i dette og det er derfor viktig at begge partner både er motivert og innstilt påå følge opp barnet i enhver situasjon.

Privacy Policy