Dette er cochlea implantat

Det kan være svært utfordrende og ha en alvorlig hørselshemming. Ikke bare kan det ødelegge for det sosiale livet, men kan også bidra til at utdanning ikke blir ett tema i voksen alder. De fleste voksne med sterke hørselshemminger benytter høreapparat. Det er et praktisk apparat som kan sørge for at du oppfatter lyder. Har et nyfødt barn derimot alvorlige hørselsskaper går det nåanå få satt inn en cochlea implantat. Det er en bionikk høreapparat som blir plassert i gode. Implantatet er et høyteknologisk hjelpemiddel. Det bidrar til at personer som er døve kan oppfatte lyd. For et lite barn betyr det at de kan utvikle tale siden de da også oppfatter lyder i omgivelsene.

Et cochlea implantat blir bare kalt ci og er et høyteknologisk hjelpemiddel. Apparatet kan sammenlignet med et høreapparat som fanger lyden og deretter sender det videre til sneglehuset. Fra sneglehuset blir det deretter sendt videre til hjernen som da tolker lydbildet.

Det vil ikke si at de vil oppfatte lyder som hørende, men de vil oppfatte lyder som er avgjørende for å danne seg et bilde av situasjonen. For en person med cochlea implantat betyr det at de vil oppfatte tale som en som har et hørselstap på ca. 70 Db. En bruker av cochlea-apparatet hører lyder i frekvensområdet 125 til 8000 Hz.

Implantatet virker forskjellige fra person til person og det avhenger av en rekke faktorer. En faktor som er relativt avgjørende er hvor lenge personen har vært døv. Derfor er det spesielt viktig for barn og få operert inn implantatet.

Man får ikke selve lyd av et sånt implantat, men flere utviklet en hørsel som er positivt for talespråkelig kommunikasjon.  Om barn som er døve for operert inn et implantat går det dessuten anå utvikle muligheten til hørsel som bli omdannet til nyttig informasjon.

Trening og opplæring:

Personen som får operert inn et sånt implantat på gjennom en systematisk og omfattende lyttetrening. Det er på grunn av at det tar lang tid før hjernen er trent opp nok til å sortere alle inntrykkene og trekke meninger ut av lydbilde. Heldigvis vil en veileder følge med under denne prosessen.

Det er vanlig at operasjonen skjer før barnet har utviklet et fullkomment talespråk. For en optimal talespråkutvikling er det viktig å akkurat bli eksponert for et talespråk. Man blir eksponert av det av å høre på familie og andre rundt som snakker og stimulerer barnet. Om man er døv eller har alvorlig nedsatt hørsel er ikke det derfor enkelt. Om barnet har en hørselshemming som er medfødt vil denne prosessen bli betydelig redusert, men ved å få operert inn dette implantatet kan barnet dermed følge prosessen.

Hva består egentlig et implantat av?

Et cochlea implantat har to hoveddeler;, en ytre de og en indre del. Den ytre delen er det som henger påøret og har en magnetisk som er festet mellom implantatet og magneten. Den består dessuten av en mikrofon, taleprosessor, batteri, sender og spoler. Den indre delen består av en mottaker som lege har operert inn i skallebenet. Mottakeren har en silikonslange som igjen består av elektroder som går inn i sneglehuset. Når lyden blir oppfattet av implantatet blir den analysert i prosessoren. Deretter blir den sendt trådløst til sendesporeren til mottakeren igjen. Derfra går signalene til elektrodene som ligger i cochlea. Så går signalene igjen til hørselssenteret i hjernen via hørselsnerven. Da vil du oppfatte lyden som kommer.

Privacy Policy