Tinnitus

Tinnitus er best kjent som øresus, og beskriver en ubehagelig lydopplevelse i øret. Pasienter med tinnitusbeskriver mange ulike lyder i øregangen. Lyder som motorlyd, pipelyd, surr og sus, noen beskriver at det er vedvarende, mens andre at det kommer og går. Det kan oppleves på begge ørene eller på en av de. Har man en sånn opplevelse er det anbefalt og ta kontakt med fastlegen med en gang da dette kan føre til hørselstap.

De fleste uten kjennskap til tinnitus tror det er en sykdom, men det som er riktig er at det er et symptom eller et tegn påen underliggende tilstand. Det kan være aldersrelatert, oppstå på grunn av en hørselsskade, eller forstyrrelser i blodsirkulasjonen i nærheten av det indre øre.

Ifølge statistikkene har ca. 10% av den Norske befolkningen tinnitus. De aller fleste lever godt med tinnitus, selv om det er svært forstyrrende. Derimot er det også mange som sykemelder seg i lang tid på grunn av det. På grunn av øresusen kan man bli ukonsentrert, og det kan derfor være at man ikke presterer like godt i jobbsammenheng.

Årsak og diagnostikk:

Eksempel påørevoks, øreskader og høy alder kan være noen av årsaker til tinnitus. Om tinnitus varer over en lengre periode er det mer vanlig at årsaken blant annet er støyskader. Derfor kan yrker der mye støy er en del av hverdagen være spesielt utsatt. Andre årsaker er at det er forandringer i det indre øre eller,større forandringer i blodkarene som er årsaken. Det kan også være årsaket av flere medikamenter, som kan gi tinnitus. Salisylater, indometacin, proplanolol, karbamazegin er eksempler på slike medisiner.

Om man har vedvarende lydopplevelser i øret er det lurt å oppsøke fastlege så raskt som mulig. Legen vil da først se på sykehistorikken din der forklaringen kan ligge. Legen trenger også og utføre en undersøkelse for å avklare om ikke årsaken kan være en karr-sykdom eller at det er nevrologisk anliggende. Legen vil dessuten ta en sjekk av øre og trommehinnen, og utføre en stemmegaffelundersøkelse og ta en hørselstest. Ved å utføre sånne tester så avdekker legen eventuelle hørsel- og øreskader. Om fastlegen mistenker noe blir du henvist til en øre-nese-hals-spesialist for en mer utvidet legeundersøkelse.

Behandling av Tinnitus

Det finnes ikke bare en behandling mot tinnitus, alt er avhengig av årsaken. Selv om det ubehagelig, er tinnitus som regel helt ufarlig.

Ved en lidelse son tinnitus bør situasjoner som øker øresusen unngås. Høreapparat er det mest vanlige blant tunghørte mennesker forå redusere tinnitus. Ofteskriverlegenogså ut resept på medikamenter. Selv om det ikke finnes noen effektive legemidler, er det noen medisiner som kan vise til gode resultater. Dersom pasienten er alvorlig plaget av vedvarende tinnitus har dessuten kognitiv terapi hatt gode ringvirkninger.

Hva er egentlig den mest effektive måten å dempe tinnitus? Jo, musikk. Lyden av musikk er en ting som kan dempe tinnitus. Det er ikke en behandling i seg selv, og det er lite forsket på. Derimot gir musikk en beroligende effekt på kroppen, og dermed øre. Derfor kan musikk «overdøve»øresusen.

Privacy Policy